பெண்கள் மற்றும் 12 வயதிகுட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு தலைக்கவசம் அணிவதிலிருந்து விலக்கு

helmet

தமிழ்நாடு மோ.வா. விதிகள் 417Aவின்படி இருசக்க வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்து செல்லும் பெண்கள் மற்றும் 12 வயதிகுட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு தலைக்கவசம் அணிவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது